Integritetspolicy

På Stalkmet OÜ, som är tillgängligt från www.stalkmet.com, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Denna sekretesspolicy innehåller de typer av information som samlas in och registreras av Stalkmet OÜ och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvariga för din information.

Stalkmet OÜ:s rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den personliga information som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

  • Stalkmet OÜ behöver för att fullgöra ett avtal med dig.
  • Du har gett Stalkmet OÜ tillåtelse att göra det.
  • Behandlingen av dina personuppgifter ligger i Stalkmet OÜ:s legitima intresse.
  • Stalkmet OÜ måste följa lagen

Stalkmet OÜ behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter när det gäller dataskydd. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten till invändningar.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att återkalla samtycke

Loggfiler

Stalkmet OÜ följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och det är en del av analysen av webbhotellstjänsterna. Den information som samlas in av loggfiler omfattar IP-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör, datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

Precis som alla andra webbplatser använder Stalkmet OÜ “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information om bland annat besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren har besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Google DoubleClick DART-cookie

Google är en tredjepartsleverantör på vår webbplats. Vi använder också cookies, så kallade DART-cookies, för att visa annonser för våra besökare baserat på deras besök på www.stalkmet.com och andra webbplatser på internet. Besökare kan dock välja att avvisa användningen av DART-cookies genom att besöka Googles integritetspolicy för annons- och innehållsnätverk på följande URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Integritetspolicy

Du kan läsa denna lista för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Stalkmet OÜ:s annonspartners.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Stalkmet OÜ och som skickas direkt till användarens webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Stalkmet OÜ inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Integritetspolicyer för tredje part

Stalkmet OÜ:s sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du läser respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur du kan välja bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom att använda de individuella webbläsaralternativen. Mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare finns på webbläsarnas respektive webbplatser.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att öka skyddet för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras aktiviteter på nätet.

Stalkmet OÜ samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast integritetspolicy för online

Vår sekretesspolicy gäller endast för vår online-verksamhet och gäller för besökare på vår webbplats när det gäller den information som de delar och/eller samlar in till Stalkmet OÜ. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och samtycker till dess villkor.